bergvOrming

while mOving

haast 4'50''

empty space

lUister, flUister 5'37''

het is de afgelegen kracht 4'03''

(dOn't) knOwing

B / w t

pUck krOOn (1996) is an image cOllectOr, a wOrd scaler and a sOUnd hUnter. with a fascinatiOn fOr the in between and the interspace, she registers the jOUrney, the vacUUm and the nOthing thrOUgh immaterial, serial research.

 

internship

 

2019

assistent vibeke mascini, den haag, nl

editOr mister mOtley, amsterdam, nl

 

edUcatiOn

 

2016 - 2020

ba fine arts, st jOOst breda, nl

 

grOUp exhibitiOns

 

2020

shift, de fabriek, eindhOven, nl

 

2018

weerzinnig, electrOn, breda, nl

stOkvishallen, breda, nl

 

2017

bestaan Ontstaat, atriUm akv st. jOOst, breda, nl

het fOtOasiel, atriUm akv st. jOOst, breda, nl

 

2016

cbk zeeland middelbUrg, nl

 

perfOrmances

 

2020

de mUs tilbUrg, nl

wOOrwaarde, de drvkkery, middelbUrg, nl

 

2019

Opening rUimtecaesUUr middelbUrg, nl

Opening cOllectiOn presentatiOn jOris rOOsen, dUvelhOk tilbUrg, nl

 

pUblicatiOns

 

2020

'als niemand aan je vraagt iets te maken', mister mOtley

'hOe meer stenen, hOe hOger de tOp', mister mOtley'

'Orgasme als wOndermiddel', mister mOtley

 

2019

'kerst met kUnst', mister mOtley

'alles is Onzeker en alles is een cadeaU', mister mOtley

'de Ultieme vOrm van vrijheid', mister mOtley

'hoe kOm ik erOp?', mister mOtley

'het scheppen van nieUwe kaders', mister mOtley

'Open stUdiOs rijksakademie 2019', mister mOtley

'verwarrende verdUbbeling', mister mOtley

'kwetsbare strijd', mister mOtley

'dingen zOnder dOOd', mister mOtley

'tijdelijke lichamen', mister mOtley

'gecOncentreerde OnrUst', mister mOtley

'het bevechten van de neO-liberale hel', mister mOtley

'de tuin, het bOs en de beek', mister mOtley

'zien en gezien wOrden', mister mOtley

'materiaal als medewerker', mister mOtley

'het afgedankte', mister mOtley

'je mOet de kUnstenaar vertrOUwen', mister mOtley

'blessed are the disidentified', mister mOtley

serie 'tijdvangst' witte rOOk

 

2018

serie 'beeldpOëzie', witte rOOk